EXP INC ou le vrai chara design pour un jrpg et Yakuza Ishin le GOTY 2014
kalas28w > blog
all
  1
  Like
  Who likes this ?
  hado78
  posted the 04/12/2014 at 06:10 PM by kalas28w
   24
   Likes
   Who likes this ?
   amario, amorphe, emryx, sasuke66, havel, sebthemajin, lowckon, omso, riuy, eyrtz, momotaros, kuroni, link80, xiaomin82, goldmen33, kabuki, trungoku777, e3payne, tripy73, ootaniisensei, binou87, dedrial, arngrim, thekingman1
   posted the 04/10/2014 at 08:21 PM by kalas28w
    1
    Like
    Who likes this ?
    e3payne
    posted the 04/10/2014 at 07:11 PM by kalas28w
     3
     Likes
     Who likes this ?
     mooplol, hado78, loudiyi
     posted the 04/09/2014 at 06:52 AM by kalas28w
      3
      Likes
      Who likes this ?
      xiaomin82, loudiyi, kabuki
      posted the 04/05/2014 at 09:20 AM by kalas28w