samsuki > blog
  tags : sans;blabla
  3
  Likes
  Who likes this ?
  lucrate, sorakaminari, kurosagi7
  posted the 12/30/2015 at 08:25 AM by samsuki
  comments (3)
  lucrate posted the 12/30/2015 at 09:08 AM
  C'était bien bon merci !
  sorakaminari posted the 12/30/2015 at 10:30 AM
  Enorme !!! Thanks !
  samsuki posted the 12/30/2015 at 02:54 PM
  lucrate sorakaminari tous le plaisir est pour moi