search engine
profile
Toukiden Kiwami
posted the 06/02/2014 at 08:14 AM
Japon : dates Toukiden Kiwami & Shining Resonance
name : Toukiden Kiwami
platform : PS Vita
editor : Koei Tecmo
developer : Omega Force
genre : action
other versions : PSP
9
Likes
Who likes this ?
aros, trungz, nekonoctis, artornass, escobar, miokyun, diablass59, hado78, linuxclan